Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

УПРАВНИ ОДБОР АЗУС-а УСВОЈИО ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ У ОБЛАСТИ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ

Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије је на 66. седници дана 18. септембра 2019. године усвојио Правилник о утврђивању стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине. Након тога текст Правилника достављен је Министарству здравља на мишљење и након добијања позитивних мишљења од свих релевантних и надлежних државних инстутиција, очекује се усвајање Правилника од Владе Републике Србије. По завршетку наведеног процеса, Правилник се објављује у Службеном гласнику Републике Србије и након тога могуће је стандарде за акредитацију у области нуклеарне медицине примењивати у пракси.

Специјална Радна група Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за израду стандарда у области нуклеарне медицине, састављена од стручњака из ове области, први састанак је одржала дана 24. јануара 2018. године, а на четвртом завршном састанку 11. априла 2018. године утврдила је коначан предлог текста стандарда и критеријума у области нуклеарне медицине. Сходно процедурама Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, наведени стандарди су након тога пилотирани у Клиничком центру Србије, Клиничком центру Војводине, Клиничком центру Ниш и Специјалној болници „Чигота“. Током пилотирања ових стандарда, ангажовани спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије утврдили су и оценили да стандарди у области нуклеарне медицине испуњавају све предуслове за практичну примену, јер су у наведеним изабраним установама успешно тестирани и оцењени. Принципи који су тестирани у пилотирању и који су у потпуности испуњени односили су се на: 1) развијање и израду стандарда – стандарди се планирају, развијају и оцењују поштујући унапред дефинисан и ригорозан процес; 2) мерљивост – стандарди омогућавају конзистентно и транспарентно оцењивање и мерење постигнућа у складу са критеријумима; 3) организационо планирање и перформансе установе – стандарди процењују капацитет и ефикасност рада установе; 4) безбедност и процену ризика у установи – стандарди обухватају мере за успостављање безбедности и управљање ризиком и осигуравају безбедност пацијената, запослених и посетилаца; 5) пацијента у фокусу стандарда – стандарди су фокусирани на пацијенте и омогућавање лечења и неге и 6) квалитет пружене услуге – стандарди захтевају да пружаоци услуга редовно прате, евалуирају и побољшавају квалитет пружених услуга.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs