Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПОДРШКА УВОЂЕЊА BABY-FRIENDLY СТАНДАРДА У ПОСЕТИ АЗУС-у

У оквиру Конференције на тему „Подршка имплементацији baby-friendly стандарда и одрживи механизми праћења“, дана 2. јула 2019. године у просторијама АЗУС-а одржан је састанак са учесницима ове конференције.

У посети АЗУС-у Ð¿Ð¾Ñ€ÐµÐ´ др Јелене Зајегановић, представника УНИЦЕФ-а Србије, придружиле су се колеге из Црне Горе, Италије, Грузије, Молдавије, Азербејџана, Албаније, Русије и Казахстана са  Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚авницима својих агенција за акредитацију. Представници АЗУС-а на састанку били су Владо Давковски, шеф одељења за акредитацију и унапређење квалитета рада здравствених установа и Светлана Дрча, виши стручни сарадник за едукацију у области акредитације и сталног унапређење квалитета рада здравствених установа.

IMG_1522 IMG_1519

IMG_1524

У првом делу  ÑÐ°ÑÑ‚анка представници АЗУС-а презентовали су активности АЗУС-а од оснивања, националне акредитационе стандарде, поступак акредитације и обим акредитације здравствених  ÑƒÑÑ‚анова свих нивоа у Републици Србији. Посебно су представљени стандарди за област породилишта и неонатологије, као и искуства АЗУС-а у њиховој имплементацији у процесу акредитације, која су била и једна од тема дводневне Конференције. У другом делу састанка гости АЗУС-а показали су велико интересовање за рад АЗУС-а, као и за садржину самих стандарда за породилиште и неонатологију,  Ð¿Ð° су представници АЗУС-а одговарали на велики број питања. Причало се и о повезаности акредитационих стандарда из области породилишта и неонатологије са међународним стандардима за “болнице пријатеље деце”.

Подршка имплементацији baby-friendly стандарда и одрживи механизми праћења били су централана тема претходна два дана Конференције и пример њихове интеграције у акредитационе стандарде и практична примена у здравственим установама у Републици Србији истицани су много пута као пример добре праксе.

While homeworkhelper.net writing your book make note of hot topics to blog about.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs