Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

УЧЕШЋЕ АЗУС-а У ИСТРАЖИВАЊУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ВЕЗАНОМ ЗА РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

Европска комисија (DG NEAR) је ангажовала Ecorys, водећу eвропску компанију за истраживање и консултантске услуге, да спроведе независну процену регионалних организација на Западном Балкану које активно промовишу регионалну сарадњу између земаља Западног Балкана и подржавају интеграцију и процес придруживања ЕУ. Процена би требало да пружи јасне и објективне аргументе за јачање и/или евентуално поједностављење (активности) регионалних организација у циљу подршке процесу интеграције и приступања ЕУ.

Приступ у овој студији је двострук. С једне стране анкетира се велики број креатора политике, а с друге стране се интервјуише низ конкретних особа у различитим министарствима, установама и телима која се баве регионалном сарадњом.

С тим у вези, Агенција за акредитацију здравствених установа Србије и Регионални здравствени развојни центар за стално унапређење квалитета и акредитацију у Здравственој мрежи Југоисточне Европе који је смештен у оквиру Агенције, добили су позив да учествују у овом испитивању.

У просторијама Агенције 10. марта 2017. године Марија Митић, виша стручна сарадница из Агенције, одржала је састанак са представницама Ecorys-а Marie-José Zondag и Suzanne Tossings.

Сврха и циљеви овог успешно одржаног састанка Ecorys-а и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије били су прикупљање информација о наведеним активностима са акцентом на важност, кохерентност, ефикасност и корисност, а које утичу на рад регионалних организација земаља Западног Балкана у процесу интеграција и приступања ЕУ.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs