Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ФОН И АЗУС ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Факултет организационих наука у Београду и Агенција за акредитацију здравствених установа Србије потписали су Споразум о сарадњи чији је полазни и базични циљ повезивање институције високог образовања и здравственог система Републике Србије у сврху унапређења науке и иновација кроз спровођење конкретних активности које ће практично бити примењене и додатно ће утицати на развојне и образовне компоненте. Састанку су испред АЗУС-а присуствовали директор АЗУС-а Владимир Арсеновић и шеф одељења Владо Давковски.

20170124_123121

Споразум су дана 24. јануара 2017. године у име ФОН-а потписали декан ФОН-а Проф. др Милија Сукновић и директор АЗУС-а Владимир Арсеновић.

У циљу унапређења рада установа које пружају услуге здравствене заштите у Републици Србији, домен сарадње огледаће се иницијално у пружању едукативне подршке у области стратешког планирања и управљања која ће бити фокусирана на менаџмент установа, управне и надзорне одборе, али и на стручне службе које се баве овим активностима. Такође, очекивани бенефити су и унапређење доказа за испуњеност критеријума у постојећим акредитацијским стандардима управљања, руковођења и људских ресурса.

Област споразумне сарадње у једном делу подразумеваће израду сета нових акредитацијских стандарда који би обухватали области финансијског и материјалног управљања, планирања и контроле. Такође, у плану је и сарадња која ће се односити на долазак студената ФОН-а у АЗУС на стручну праксу.

Договорено је да наведену сарадњу ФОН и АЗУС остваре организовањем едукативних радионица, конференција и учествовањем у пројектима, при чему ће правци и области у реализацији ових активности кроз будућу заједничку сарадњу бити регулисани посебним споразумима и уговорима.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs