Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ФОРМИРАНА СПЕЦИЈАЛНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА ЗА ОБЛАСТ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

рајем 2012. године, тачније 21.децембра, одржан је први, конститутивни састанак СРГ за израду акредитационих стандарда за област стоматолошке здравствене заштите. Чланови су:

  • Mr.sc.dr Јасмина Текић, Стоматолошки Факлутет, Универзитет у Београду
  • Prim. Dr Владимир Пишчевић, Министарство Здравља
  • Prof.dr Дубравка Mарковић, Медицински Факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Prof.dr Небојша Крунић, Медицински Факултет, Универзитет у Нишу
  • Doc. Dr Татјана Кањевац, Факултет Медицинских Наука, Универзитет у Kрагујевцу
  • Dr stom. Верица Лазић, РФЗО
  • Doc. dr Раде Живковић, Стоматолошка Комора
  • Dr Драгана Голић-Шутић, Институт за јавно здравље Србије-Батут

 

Договорено је да председник СРГ буде Mr.sc.dr Јасмина Текић, Стоматолошки Факлутет, Универзитет у Београду, а подпредседник Prim. Dr Владимир Пишчевић, Министарство Здравља. Након тога др Манић, директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, је отпочела састанак презентацијом на тему формирања акредитационог програма у Србији, оснивања Агенције и њеног досадашњег рада. Присутни чланови специјалне радне групе ближе су упознати са процесом акредитације и њеним основним компонентама (самооцењивање и спољашње оцењивање), скалом за оцењивање и израђеним сетовима стандарда за акредитацију.

Након тога Марија Митић, виши стручни сарадник за акредитационе стандарде,  је представила принципе за израду стандарда у области здравстене заштите ISQua (Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите), на основу којих су израђени досадашњи стандарди, а који ће бити узор и за израду стандарда  за стоматолошку здравствену заштиту.

Сви су се сложили да је јако битно израдити стандарде у овој области и да ће ова радна група бити прва у региону са израђеним стандардима у области стоматолошке здравствене заштите.

Одржан други састанак Специјалне радне групе за израду стандарда за област стоматолошке здравствене заштите

Други састанак СРГ одржан је 29. јаунара 2013.године и протекао је у радној атмосфери. Присутни чланови СРГ су отпочели израду стандарда за примарни ниво здрвствене заштите у области стоматолошке здравствене заштите.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs