Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

РСК за израду водича

Решењем Mинистарства здравља од 03. септембра 2010. године образована је Републичка стручне комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе (у даљем тексту РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе).
РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе ради при Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије, која пружа стручну, техничку и организациону подршку раду РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе. Именовани чланови су:

– председник: Проф. др Горан Милашиновић, Клинички центар Србије;
– потпредседник: Проф. др Небојша Лалић, Клинички центар Србије;
– секретар: Проф. др Надежда Човичковић Штернић, Клинички центар Србије;
– Проф. др Вера Поповић, Клинички центар Србије;
– Проф. др Миодраг Павловић, Клинички центар Србије;
– Проф. др Весна Бјеговић, Медицински факултет Универзитета у Београду;
– Проф. др Александар Нагорни, Клинички центар Ниш;
– Проф. др Драган Милић, Клинички центар Ниш;
– Прим. др Драгана Налић, Дом здравља Вождовац;
– Прим. др Мирјана Велимировић, Дом здравља Савски венац;
– Доц. др Арсен Ристић, Клинички центар Србије;
– Др Јасмина Грозданов, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“
– Доц. др Нада Ступар, Клинички центар Србије;
– Доц. др Горан Станковић, Клинички центар Србије;
– Проф. др Драга Плећаш, Медицински факултет Универзитета у Београду;
– Проф. др Стево Пљеша, Клиничко-болнички центар Земун.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs