Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Програми за едукацију спољашњих оцењивача

ЕДУКАЦИЈА НОВИХ СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ

На основу Одлуке о расписивању конкурса за избор спољашњих оцењивача број 8/2017 од 3. марта 2017. године када је АЗУС расписао конкурс за пријем нових 100 спољашњих оцењивача, АЗУС је приступио изради едукативног програма за кандидате за спољашње оцењиваче. Целокупан планирани едукативни програм заједнички су израдили АЗУС, Академија за континуирану мединцинску едукацију из Београда и ангажовани представници Медицинског факултета Универзитета у Београду – Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите и Факултета огранизационих наука Универзитета у Београду. Овај едукативни програм добио је акредитацију од Здравственог савета Републике Србије дана 19. маја 2017. године.

У складу са утврђеном ранг листом за првих 100 лица који су кандидати за спољашње оцењиваче, АЗУС је организовао теоријски део едукације за свих 100 кандидата у периоду од 26. до 28. маја 2017. године када су одржана online предавања за 3 теоријска едукативна модула из области Сталног унапређења квалитета здравствене заштите, Стандарда животне средине у акредитацији здравствених установа и Стратешког планирања у здравственом систему. Наведена предавања реализовали су професори из Академије за континуирану мединцинску едукацију из Београда, Медицинског факултета Универзитета у Београду – Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите и Факултета огранизационих наука Универзитета у Београду. Свих 100 кандидата су успешно решили тестове за наведене модуле до 31. маја 2017. године и тиме су се квалификовали за похађање практичног дела едукације за преосталих 5 практичних едукативних модула и то:

  • Акредитација здравствених установа и улога спољашњих оцењивача предавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Владимир Арсеновић и запослени АЗУС-а Марија Митић и Светлана Дрча. Обрађене су теме АКРЕДИТАЦИЈА У СИСТЕМУ СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОСНИВАЊЕ, ОВЛАШЋЕЊА И УЛОГА АГЕНЦИЈЕ У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ, СПОЉАШЊИ ОЦЕЊИВАЧИ У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ, РАЗГОВОР СА ТИМОВИМА И ФОКУС ГРУПАМА и КОРИШЋЕЊЕ СКАЛЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И ПИСАЊЕ КОМЕНТАРА, ПРЕПОРУКА И ПОХВАЛА. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.
  • Клинички стандарди за акредитацију здравствених установапредавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Прим. др Звонко Веселиновић и запослени АЗУС-а Владо Давковски и Светлана Дрча. Обрађене су теме КРИТЕРИЈУМИ И СТАНДАРДИ – ОСНОВ ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА БОЛНИЦА, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ и КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ПОРОДИЛИШТА И НЕОНАТОЛОГИЈУ. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.
  • Стандарди клиничке подршке за акредитацију здравствених установапредавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Прим. др Велибор Цанић, Mr Ph Јована Франета и Марија Митић из АЗУС-а. Обрађене су теме СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ, СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ – ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА, СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ – ФАРМАЦЕУТСКА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ и СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ – РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.
  • Неклинички стандарди за акредитацију здравствених установапредавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Проф. др Љиљана Марковић Денић и запослени АЗУС-а Владо Давковски и Светлана Дрча. Обрађене су теме МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА НА НИВОУ УСТАНОВЕ, СТАНДАРДИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА, ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА, СТРАТЕГИЈА ЗА ХИГИЈЕНУ РУКУ, ОЦЕЊИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА и ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.
  • Писање завршног извештаја у процесу акредитацијепредавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Проф. др Марко Фолић и запослени АЗУС-а Александар Лабус и Небојша Митровић. Обрађене су теме СТАНДАРДИ ЕДУКАЦИЈЕ, КАКО ПРЕВЕНИРАТИ И РЕШИТИ МОГУЋЕ ПРОБЛЕМЕ У ИЗВЕШТАВАЊУ, ИЗВЕШТАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ, КОРИШЋЕЊЕ WEB АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ, КАКО ПРЕВЕНИРАТИ И РЕШИТИ МОГУЋЕ ПРОБЛЕМЕ У ОЦЕЊИВАЊУ и ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА У WEB АПЛИКАЦИЈИ. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.

Први део практичне едукације за 50 кандидата реализован је у Београду у Дому здравља Савски венац и то 2, 3, 4, 10. и 11. јуна 2017. године. Други део практичне едукације за преосталих 50 кандидата спроведен је на истом месту 15, 16, 17, 23. и 24. септембра 2017. године.

Након успешно завршене едукације 99 нових спољашњих оцењивача је додато на званичну Листу спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

ЕДУКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ТОКОМ 2010. ГОДИНЕ

У сарадњи са Медицинским факултетом Универзитера у Београду – Школом јавног здравља и уз подршку Пројекта Министарства здравља „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ финансираном средствима Европске уније, Агенција је акредитовала једанаест курсева из области квалитета и акредитације које су похађали здравствени професионалци (лекари, медицинске сестре/техничари, правници, економисти, инжењери):
1.Стално унапређење здравствене заштите
2. Тимски рад
3. Стратешко планирање здравствене организације
4. Улога корисника/пацијената у сталном унапређењу квалитета здравствене заштите
5. Основе акредитацијског оцењивања здравствених установа
6. Стандарди за акредитацију –клинички
7. Неклинички стандарди за акредитацију
8. Неклинички акредитацијски стандарди – лабораторије, апотеке и дијагностичка радиологија
9. Планирање акредитације
10. Акредитацијске методе за оцењивање институције
11. Припрема акредитацијског извештаја са препорукама
Курсеви су одржани у периоду август-октобар 2010. године.
Од пријављених кандидата изабрано је 91 кандидат за полазнике кусева, а на основу досадашње сарадње и учествовања у пилот пројекту акредитације ( 2007-2008 година) као и на предлог здравствених установа са којима је потписан уговор о акредитацији здравствене установе. Током едукације полазници курсева су стекли теоријска и практична знања из области акредитације, која ће им омогућити да обављају послове спољашњих оцењивача у име Агенције.

Израђен је Водич за спољашње оцењиваче који дефинише улогу спољашњих оцењивача у процесу акредитације и дефинише критеријуме (одговарајућа знања, вештине и степен одговарајуће обуке) за избор оцењивача, који можете преузети овде.
Водич за спољашње оцењиваче

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs