Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Листа спољашњих оцењивача:

1. Александар Кефер, дипл. екон.
2. Александра Врачарић, Мр сц др , педијатар-пулмолог
3. Александра Николић, Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
4. Александра Плећаш Ђурић, Лекар, анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија
5. Александра Стоилковић, Струковна медицинска сестра, дипломирани економиста, менаџер у здравству
6. Ана Даниловић, Доктор медицине, Мастер менаџмента у здравственом систему
7. Ана Павловић, виша медицинска сестра
8. Ана Ранковић, дипл.правник
9. Ана Ратковић, струковна медицинска сестра
10. Андријана Деак, Струковна медицинска сестра, специјалиста клиничке неге
11. Анђело Белетић, Научни сарадник, Доктор медицинских наука-фармација, Специјалиста медицинске биохемије
12. Анкица Крстић, спец. физикалне медицине и рехабилитације
13. Биљана Бранковић, МСц , спец.   мастер менаџер у систему здравствене заштите, инг.инф., спец.епословања
14. Биљана Гајић, дипломирани економиста
15. Биљана Лопичић, Струковна медицинска сестра
16. Биљана Лукић, дипл.правник
17. Биљана Петровић, Специјалиста неурологије
18. Биљана Ранковић, висока струковна мед. сестра
19. Бисенија Радивојевић, Специјалиста опште медицине, Мастер  менаџмента у здравству
20. Бојан Пешић, Др, лекар специјалиста гинекологије и акушерства
21. Бранка Лазић, Специјалиста опште медицине, примаријус
22. Бранка Стаматовић-Гајић, Примаријус др сци.мед
23. Вера Мандић, Спец. струк. мед. сестра
24. Вера Ћелић, др сци. мед.
25. Верица Воларевић, дипл.мед. сестра здравствене неге
26. Верица Милатовић Јездић, Доктор медицине специјалиста клиничке биохемије
27. Верица Сеничић, Струковна мед. сестра -специјалиста, Дипломирани економиста
28. Весна Вујичић, Прим. др, спец. опште мед.
29. Весна Златановић Митић, Специјалиста ургентне медицине и Мастер из Менаџмента у систему здравствене заштите,
30. Весна Крстић, виша медицинска сестра
31. Весна Малићанин, Др спец.гинекологије и акушерства
32. Весна Николић, Лекар специјалиста педијатрије, субспецијалиста медицине бола, доктор медицинских наука
33. Весна Новаковић, дипл. правник
34. Весна Обрадовић, дипломирани правник – мастер
35. Весна Стевић Гајић, спец. опште мед.
36. Весна Стојковић, Др, специјалиста опште медицине
37. Владан Ћосић, Доц.др Спец.клиничке биохемије
38. Горан Виденовић, проф. др
39. Горан Николић, Струковни инжењер заштите животне средине, медицински техничар
40. Гордана Гајовић, Специјалиста социјалне медицине
41. Гордана Ђорђевић, др медицине спец. гинекологије и акушерства
42. Гордана Палић Јевремовић, Прим. др – специјалиста опште медицине и МПХ – дипломирани мастер јавног здравља
43. Гордана Симић, Струковна медицинска сестра
44. Гордана Станковић, Прим. др спец. опште медицине
45. Далибор Аксић, струковни медицински техничар,помоћник координатора за акредитацију ИКВБ Дедиње
46. Данијела Нешић, дипломирани економиста
47. Данијела Ристовски – Корниц, Мр. пх. специјалиста медицинске биохемије
48. Данијела Станковић Баричак, МСц. др
49. Данка Живановић, специјалиста опште медицине
50. Дејан Николић, Професор хирургије
51. Дијана Оташевић, дипломирана медицинска сестра
52. Драган Антић, Примаријус, Мр сци мед
53. Драган Каљевић, Клинички фармаколог
54. Драган Радојевић, Специјалиста спортске медицине
55. Драгана  Коковић – Лоњак, лекар, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
56. Драгана Костадиновић, Виша медицинска сестра
57. Драгана Мардешић, Дипл. правник
58. Драгана Милошевић, доктор медицине, спец. кл биохемије
59. Драгана Поповић, Струковна медицинска сестра, дипломирани економиста-менаџер у здравству
60. Драгица Илић, Доктор специјалиста радиолошке дијагностике
61. Дубравка Папић Дамјановић, лекар специјалиста микробиолог
62. Душица Младеновић, др спец. прим.
63. Елизабета Петковић, виша медицинска сестра
64. Жељко Смиљанић, Др специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
65. Звонимир Веселиновић, Општи хирург
66. Зоран Бајин, Проф. др сци, примаријус
67. Зоран Влаховић, Прим.др сци. спец.
68. Зоран Димитријевић, др неуропсихијатар, субспецијалиста педопсихијатар
69. Зорана Ђорђевић, Др сц. мед, Епидемиолог
70. Зорица Благојевић, Дипломирана медицинска сестра
71. Зорица Маринић, Дипл. Фармацеут-Мастер менаџер у систему здравствене заштите
72. Зорица Шумарац, Доц. др
73. Ивана Бујков, Специјалиста струковна медицинска сестра
74. Ивана Буразор, Прим др сци мед спец интерне медицине, кардиолог
75. Ивана Зеленовић, медицинска сестра
76. Ивана  Николић, дипломирани правник
77. Илија Трипковић, прим. субспец. дигестивне хирургије, спец.
78. Јагода Лукић, дипл.правник
79. Јадранка Бонић, специјалиста педијатрије
80. Јадранка Здравковић, Медицинска сестра техничар, педијатријски смер
81. Јасмина Јовановић, Специјалиста опште медицине
82. Јасмина Лукић, Прим. др, специјалиста опште медицине
83. Јасмина Петровић, Др, специјалиста клиничке фармакологије
84. Јасмина Пеуља Вукобратовић, дипл. екон.
85. Јасмина Текић, прим. др сц. дент. мед.
86. Јасна Илић екс Бјелановић, дипл.пх. – специјалиста медицинске биохемије
87. Јелена Ошап, спец.мед.биохемије
88. Јелена Пановић, Дипл.мед.сестра
89. Јованка Франета, мр пх спец
90. Јовица Јовановић, Специјалиста медицине рада и интерне медицине, Професор  Медицинског факултета
91. Катарина Шарчев, хирург, проф. др.
92. Ливиа Варга, др медицине, спец. педијатрије
93. Лидија Дељанин, Струковна медицинска сестра
94. Лидија Лазовић, дипл. прав.
95. Љиљана Дугић, специјалиста интерне медицине
96. Љиљана  Ранковић , Санитарно еколошки инжењер
97. Маја Коштан-Делибашић, Менаџер квалитета
98. Марија Бодић, доктор стоматологије
99. Марија Лазаревић, Спец.др, специјалиста опште медицине
100. Марија Марић, специјалиста опште медицине
101. Марија Мијајловић, Струковна медицинска сестра
102. Марија Рајић – Јовичић, вмс
103. Маријана Матић, Др економских наука, Менаџер маркетинга
104. Марко Фолић, Доц. др лекар, спец. клиничке фармакологије, Ванредни професор
105. Милена Ђукић, специјалиста офталмолог
106. Милена Пешић, Специјалиста превентивне и дечје стоматологије
107. Милена Радовановић, Др, спец. опште медицине
108. Милена Станковић Митровић, спец. превентивне и дечје стоматологије
109. Милијана Виденовић, Струковна медицинска сестра, дипл.ецц у области здравства
110. Милица Јовановић, Дипломирани правник
111. Милован Димитријевић, Професор, Лекар специјалиста максилофацијалне хирургије
112. Милош Божовић, Прим.др
113. Миодраг Антић, дипл. физичар
114. Мирјана Бубуљ, Струковна медицинска сестра
115. Мирјана Крчевинац, Мсц др.
116. Мирјана Перовић, Прим. Мр Пх спец.мед.биох.
117. Мирко Видовић, Лекар специјалиста ургентне медицине
118. Младена Калајџић, специјалиста опште медицине
119. Нада Миловановић, специјалиста социјалне медицине
120. Надица Игњатовић, Виша медицинска сестра
121. Наташа Милошевић, Висока струковна медицинска сестра
122. Наташа Стојчевић-Радуловић, специјалиста гинекологије и акушерства
123. Ненад Вељовић, дипл. правник
124. Ненад Голубовић, специјалиста педијатрије
125. Ненад Ђорђевић, специјалиста опште хирургије
126. Ненад Сретеновић, Специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије
127. Нина Кубуровић, Примаријус, Специјалиста социјалне медицине
128. Нина Смиљанић, Специјалиста социјалне медицине, ужи специјалиста медицинске информатике
129. Олга Станојловић, Специјалиста педијатар
130. Олгица Јукић Неатница, Спец интерне медицине, субспецијалиста исхране
131. Оливера Вељановић, Дипломирани комуниколог
132. Оливера Вучићевић, Мр пх спец
133. Рада Стојић, Спец. гинекологије и акушерства, Субспец. ендокринилог
134. Радивоје Лазић, доктор медицине, специјалиста урологије
135. Радмила Михајловић, Прим. др Спец. опште медицине
136. Радмила Обреновић, Прим. др сц. мед.
137. Радослав Милошевић, Др сци ургентне медицине
138. Радош Топаловић, дипл.правник
139. Романа Гавриловић, висока струковна медицинска сестра
140. Ружица Николић, Виша медицинска сестра
141. Сандра Мићуновић Поповић, лекар спец. епидемиологије
142. Сандра Селтхофер, вмс
143. Сандра Спајић, Струковна медицинска сестра
144. Сања Иванковић, Мастер менаџмента у здравству
145. Сања Станковић, Доцент, примаријус, доктор фармацеутских наука, спец. мед. биохемије,суб. клин. ензимол.
146. Светлана Ристић, Н. Сар. др сци. мед.
147. Светлана Соврлић, доктор медицине
148. Светлана Стојков, мр сци спец. пх
149. Славица Варагић Марковћ, Специјалиста физикалне мед. и рехабилитације-субспец. дечије физијатрије
150. Славка Митричевић, Док.стоматологије,специјалиста ортопедије вилица, примаријус
151. Слађана Грујић, Струковна медицинска сестра, Мастер менаџер у систему здравствене заштите
152. Слађана Каурин-Милетић, лекар, специјалиста медицинске статистике и информатике
153. Слађана Ковачевић, Специјалиста урологије
154. Слађана Мајкић, Лекар спец, мед.рада
155. Снежана Деспотовић Кушљевић, Специјалиста опште медицине
156. Снежана Јанковић, Примаријус,специјалиста опште медицине, субспецијалиста реуматологије
157. Снежана Јеринић, дипл. орг. здр. неге
158. Снежана Лешовић, Прим. мр сци. мед др, Педијатар ендокринолог
159. Снежана Ракић, Виша медицинска сестра
160. Софија Поповић, Специјалиста опште стоматологије
161. Софија Рељановић, дипл.менаџер у Јавној управи
162. Срђан Томић, Дерматовенеролог, акупунктуролог
163. Станислава Бодић, доктор стоматологије
164. Сузана Оџић, Виша мед.сестра
165. Тања Велисављевић, Струковна медицинска сестра
166. Тања Ердељановић, Спец.струковна сестра
167. Татјана Бокић, Струковна медицинска сестра висока скола
168. Татјана Водник, Прим. др сц.
169. Татјана Црњански, Доктор медицинских наука за област фармације
170. Уранија Петровић, Специјалиста опште медицине

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs