Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Шта је спољашњи оцењивач?

Спољашњи оцењивач је особа, одређена од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, која у процесу акредитације, за време посете здравственој установи, оцењује њен квалитет рада и саставља извештај.
Профил спољашњег оцењивача подразумева:
♦ Професионално искуство из одређене области здравствене заштите (лекар, медицинска сестра, правник, економиста)
♦ Тренутно радно искуство у оквиру исте или сличне здравствене установе
♦ Употреба и интерпретирање АЗУС акредитационих стандарда и процеса оцењивања
♦ Добре интерперсоналне способности, као и вештине у посматрању, интервјуисању и писању извештаја
♦ Сертификате из области унапређења квалитета пружања здравствене заштите и акредитације здравствених установа.
♦ Способност рада у тиму, флексибилност, објективност
♦ Вештине вођења интервјуа, технике слушања, посматрања и аналитичке вештине
♦ Спремност за континуирану едукацију и усавршавање
♦ Добро физичко здравље и менталне способности
Улога спољашњег оцењивача је да докаже пуноважност самооцењивања и да независно оцени ниво достигнутих стандарда, подржавајући ово оцењивање јасно документованим налазима као доказима. Оцењивачи идентификују могућности за унапређење и даљи развој и дају препоруке које се односе на недостатке.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs