Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Висина трошкова

Одлука о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs