Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Визија, мисија и вредности

Визија

Водећа институција за континуирано унапређење квалитета и стандарда квалитета и безбедности у здравственом систему Србије.

 

Мисија

Обезбеђује квалитет и безбедност здравствене заштите кроз процес акредитације. Дефинише стандарде квалитета здравствене заштите у здравственим установама, врши проверу испуњавања стандарда и пружа стручну помоћ здравственим установама у њиховом испуњавању.


Вредности  

У систему здравствене заштите у чијем центру је пацијент, вредности Агенције за акредитацију су : транспарентност, изврсност, интегритет, поштовање, иновација и тежња ка сталном побољшању квалитета и безбеднсоти здравствене заштите.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs