Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ РАЗВОЈНОГ ЦЕНТРА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И КОНТИНУИРАНО УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРAВСТВEНOJ МРЕЖИ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Нa oснoву зaÑ…Ñ‚eвa Mинистaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje, кojи je упућeн Здрaвствeнoj мрежи југоисточне Европе, да се успостави Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите, на основу водеће улоге Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у региону у тој области, као и билатералне и регионалне сарадње која је већ неформално успостављена, […]

Даље

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs