Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

KOНКУРС ЗА ИЗБОР СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА (ИСТЕКАО)

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије расписује конкурс за избор 30 спољашњих оцењивача (15 лекара, 7 медицинских сестара и 8 дипломираних правника) у поступку акредитације здравствених установа.

Позивају се кандидати који испуњавају доле наведене услове да до 02. новембра 2011. године, електронским путем пошаљу попуњен Образац за пријаву спољашњих оцењивача  и биографију на адресу office@azus.gov.rs, са назнаком „Конкурс за избор спољашњих оцењивача“.

Услови за пријаву лекара:

 • најмање пет година радног искуства у здравственим установама секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • тренутно запослени у здравственој установи секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • добре интерперсоналне способности, као и вештине у посматрању, интервјуисању и писању извештаја;
 • способност рада у тиму, флексибилност, објективност;
 • познавање рада на рачунару.

Приликом одабира предност ће имати наставници на медицинским факултетима универзитета у Србији.

Услови за пријаву медицинских сестара:

 • виша или висока стручна спрема;
 • најмање осам година радног искуства у здравственим установама секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • тренутно запослени у здравственој установи секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • добре интерперсоналне способности, као и вештине у посматрању, интервјуисању и писању извештаја;
 • способност рада у тиму, флексибилност, објективност;
 • познавање рада на рачунару.

Услови за пријаву дипломираних правника:

 • најмање осам година радног искуства у здравственим установама секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • тренутно запослени у здравственој установи секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите;
 • добре интерперсоналне способности, као и вештине у посматрању, интервјуисању и писању извештаја;
 • способност рада у тиму, флексибилност, објективност;
 • познавање рада на рачунару.

Након увида у предату документацију комисија Агенције обавља селекцију  кандидата који испуњавају наведене услове. Одабрани кандидати пролазе обуку коју организује Агенција у сарадњи са Медицинским факултетом – Школа јавног здравља, а која је акредитована од стране Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Београду и Здравственог савета.  Склапање уговора између Агенције и спољашњих оцењивача обавља се по успешно завршеној обуци.

Рок за достављање пријава је 02. новембар 2011. године до 16 часова.

За додатне информације обратити се на телефон 011-7151-722 или електронским путем на адресу office@azus.gov.rs

Непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

Напомена: Слањем пријаве кандидат даје пристанак да Агенција обрађује његове личне податке у поступку селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

 

 

Београд

26.октобар 2011. године

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs