Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

АЗУС циљеви квалитета националног здравља и безбедности

Стратегија АЗУС-а за безбедност пацијента

Приручник за спровођење мера за безбедност пацијента према захтевима АЗУС-а

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs