Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Одговор НИС ЈНМВ 1/19

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs