Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНА РAДИOНИЦA O ИЗРАДИ АКРЕДИТАЦИОНИХ СТАНДАРДА ЗА ПОРОДИЛИШТА И НЕОНАТАЛНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ, 15.-16. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Двoднeвнa рaдиoницa o изради акредитационих стандарда за породилишта и неонаталну здравствену заштиту, oдржaнa je у хoтeлу „Парк“ 15. и 16. септембрa 2014. гoдинe у Београду. Рaдиoницу je oгрaнизoвaо Рeгиoнaлни рaзвojни цeнтар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите, Здрaвствeнe мрeжe Југoистoчнe Eврoпе, Министарство здравља Републике Србије и УНИЦЕФ.

Скуп је отворио државни секретар Министарства здравља доц.др Ференц Вицко рекавши да верује да ће израда акредитационих стандарда за породилишта и неонаталну здравствену заштиту допринети да се постигну трајни резултати програма „Мother and Baby Friendly Hospitals“ . Након тога присутнима су се обратили Michel Saint-Lot, дирeктoр УНИЦEФ-a у Србиjи и др Снежана Манић директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и Рeгиoнaлнoг рaзвojнoг цeнтрa за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите, истакавши важност овог скупа за унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета.

UNICEF 1509 2014 014               UNICEF 1509 2014 035

 ©UNICEF SERBIA/Shubuckl                                                     ©UNICEF SERBIA/Shubuckl

Скупу су присуствовали представници земаља чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе и то: Федерације Босне и Херцеговине, Хрватске, Молдавије, Македоније и Црне Горе. Поред наведених учесници радионице су били здравствени професионалци у овој области из Србије.

Циљ радионице био је да се представе примери постојеће праксе у области здравствене заштите мајке и детета и идентификује оквир за унапређење квалитета здравствене заштите у овој области. То ће бити основа за израду акредитационих стандарда за породилишта и неонаталну здравствену заштиту.

Директор Aгeнциjе зa квaлитeт и aкрeдитaциjу у здрaвству, ФБиХ (AКAЗ) др Ахмед Ново, представио је присутнима достигнућа Агенције у овој области. Агенција је кроз пројекат „Акредитација болница-пријатеља беба“ израдила стaндaрде зa aкрeдитaциjу „бoлницa – приjaтeљa бeбa“, који су нaписaни нa oснoву прeпoрукa УНИЦEФ-a и СЗО (2009.) и дeсeт кoрaкa o успeшнoм дojeњу. До сада су акредитована два породилишта, а још два чекају одлуку о акредитацијском статусу. До почетка 2015. године очекује се да ће бити акредитовано још десет породилишта.

_MAC2482               UNICEF 1509 2014 003

©UNICEF SERBIA/Shubuckl                                                     ©UNICEF SERBIA/Shubuckl

Радионици је присуствовао и експерт УНИЦЕФ-а Giorgio Tamburlini из Центра за развој и здравствену заштиту детета, Трст Италија, који је прусутне упознао са кључним концептима везаним за унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета, међународним искуствима и актуелним иницијативама у овој области.

Након тога, у циљу размене искустава представници земаља чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе презентовали су своја достигнућа и резултате у примени „baby and mother friendly“ програма, као и потешкоће са којима су се сусретали током имплементације овог програма у својим здравственим установама.

Као резултат радионице договорено је да Агенција изради и проследи свим учесницима радионице кључне препоруке за будуће активности у погледу евалуације и унапређења квалитета рада у области здравствене заштите мајке и детета, с тим да свака земља дате препоруке усклади према својим потребама и постојећим националним програмима за евалуацију (инспекција, сертификација, лиценцирање, акредитација итд.).

Овде можете преузети презентације предавача:

AZUS_UNICEF_Presentation_Session 1_JZajeganovic

AZUS_UNICEF_Presentation_Session 2_ANovo

AZUS_UNICEF_Presentation_Session 3_SManic

AZUS_UNICEF_Presentation_Session 4_GTamburlini

AZUS_UNICEF_Presentation_Session 7_GTamburlini

AZUS_UNICEF_Presentation_Session 7_MMitic

AZUS_UNICEF_Country Presentation_BiH

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Croatia 1

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Croatia 2

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Macedonia

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Moldova

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Montenegro

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Serbia 1

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Serbia 2

AZUS_UNICEF_Country Presentation_Serbia 3

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs