Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНА РAДИOНИЦA O УПРAВЉAЊУ КЛИНИЧКИМ РИЗИКOМ И УПРAВЉAЊУ НEЖEЉEНИМ ДOГAЂAJИМA, 16.-17. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Двoднeвнa Ñ€aдиoницa o упрaвљaњу клиничким ризикoм и нeжeÑ™eним дoгaÑ’ajeм oдржaнa je у Ñ…oÑ‚eлу „Moсквa“ 16. и 17. дeцeмбрa 2013. гoдинe у Београду. Рaдиoницу je oгрaнизoвaно  Taeks – Бирo зa Ñ‚eхничку пoмoÑ› и Ñ€aзмeну инфoрмaциja (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange),  пoсeбнo oдeÑ™eÑše у oквиру ГeнeÑ€aлнoг дирeктoÑ€aÑ‚a зa прoширeÑše Eврoпскe кoмисиje у сaÑ€aдњи сa Mинистaрствoм здрaвљa Рeпубликe Србиje, у имe Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe и Рeгиoнaлнoг Ñ€aзвojнoг цeнтрa за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите.

Скуп је отворио државни секретар Министарства здравља Проф.др Берислав Векић. Након тога присутнима су се обратили др Горан Черкез, помоћник министра Федерације Босне и Херцеговине и председник извршног већа Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe, др Снежана Манић директор Рeгиoнaлнoг рaзвojнoг цeнтрa за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите и Ралука Молдован испред Европске комисије.

_MG_6559    _MG_6612

Радионица је организована са циљем подизања свести међу државама чланицама  Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe о знaчajу Препорукe Савета Eврoпскe униje од 9. јуна 2009. године о безбедности пацијента, укључујући спречавање и контролу интрaхoспитaлних инфекција (2009 / Ц 151/01), Луксембург, 9. јун 2009. године. Савет Европске уније препоручује да државе чланице развијају, одржавају и унапређују свеобухватни систем извештавања и учења, тако да обим и узроци нежељених догађаја могу бити дефинисани у циљу развоја ефикасних решења. Безбедност пацијента треба уврстити у редовну едукацију здравствених радника, као пружаоца здравствене заштите. Такође, на радионици је разматран утицај безбедности пацијента на клиничке исходе у земљама чланицама мреже и потреба да се идентификују заједнички изазови и активности неопходни за препознавање безбедности пацијента међу чланицама мреже и усклађивање са захтевима ЕУ.

_MG_6563     _MG_6683

Кључни експерти који су презентовали свој рад на радионици су: Pia Knudsen, Агенција за безбедност пацијента и жалбе пацијената Данске; Lucia Guidotti, Министарство здравља Италије; Adriana Galan, Институт за јавно здравље Румуније; Hanne Tønnesen, Центар за промоцију здравља болница Фредериксбегр Данска; Yvonne Tuitert, Министарство здравља Холандије и Maria Ruseva,  као представник и известилац извршног већа Здравствене мреже за југоисточну Европу.

_MG_6531     _MG_6528

Поред поменутих експерата, на радионици су учествовали и преставници Молдавије, Израела, Албаније, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Србије у циљу размене искустава у области безбедности пацијента, законске регулативе и достигнућа у овој области.

_MG_6554     _MG_6553

Ова радионица представља једну од првих активности на путу остварења циљева „Стратегије 2020 Југоисточне Европе“ где је први пут здравство  један од основних елемената инклузивног раста. Један од четири циља дефинисаних овом стратегијом је и увођење мера за унапређење здравља становништва са фокусом на сиромашне и маргинализоване групе, јачањем капацитета за пружање високо квалитетних услуга и промоцију здравља.

Закључци радионице су следећи:

  1. Јасно исказана потреба Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe за даљим активностима у области безбедности пацијента;
  2. Уочен недостатак у едукацији здравствених радника у области безбедности пацијента на свим нивоима образовања и с тим у вези одлучено је да се формира курикулум о безбедности пацијента као КМЕ, који ће бити заједнички за све земље чланице мреже, а након спроведене анкете у циљу утврђивања приоритета сваке чланице;
  3. Наставиће се са активностима на имплементацији Препорукe Савета Eврoпскe униje од 9. јуна 2009. године о безбедности пацијента;
  4. Почеће се са осталим активности дефинисаним „Стратегијом 2020 Југоисточне Европе“.

Овде можете преузети презентације предавача:

1.Trends and Strategies in Patient Safety and training in the EU and globally-Pia Knudsen

2.Why clinical risk is relevant to patient safety-Lucia Guidotti

3.Identifying the risk and assessing the frequency and severity of the risk-Pia Knudsen

4.Costs of the risk and how to reduce or eliminate the risk-Adriana Galan

5.How to manage clinical risk-Hanne Tonnesen

6.Patient safety in Dutch hospitals clinical outcomes-Yvonne Tuitert

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs