Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Процес акредитације

АЗУС акредитациони модел види акредитациони процес као стални мотив за унапређење квалитета рада здравствене установе и безбедности пацијента, где запослени теже остварењу заједничких циљева.

Процес акредитације здравствених установа је процес континуираног учења. У оквиру тог процеса установа-кандидат пролази кроз следеће фазе:

  • Пријава за акредитацију
  • Припрема за акредитацију
  • Самооцењивање – Водич за самооцењивање
  • Спољашње оцењивање (процена од стране спољашњих оцењивача)
  • Додељивање акредитацијског статуса
  • Континуирана провера

Циклус процеса акредитације

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs